Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Series A60, S60

Mặt dùng cho MCB 2 cực A60MCB2

Mặt dùng cho MCB 2 cực A60MCB2

16,000 đ Giảm 7,200 đ

8,800 đ

Mặt dùng cho MCB 1 cực A60MCB1

Mặt dùng cho MCB 1 cực A60MCB1

16,000 đ Giảm 7,200 đ

8,800 đ

Mặt dùng cho cầu dao an toàn A60SB

Mặt dùng cho cầu dao an toàn A60SB

16,000 đ Giảm 7,200 đ

8,800 đ

Mặt bốn, năm, sáu A60456

Mặt bốn, năm, sáu A60456

25,200 đ Giảm 11,340 đ

13,860 đ

Mặt ba A603

Mặt ba A603

14,000 đ Giảm 6,300 đ

7,700 đ

Mặt đôi A602

Mặt đôi A602

14,000 đ Giảm 6,300 đ

7,700 đ

Mặt đơn A601

Mặt đơn A601

14,000 đ Giảm 6,300 đ

7,700 đ

Mặt Vuông Ba S603

Mặt Vuông Ba S603

16,300 đ Giảm 7,335 đ

8,965 đ

Mặt Vuông Đôi S602

Mặt Vuông Đôi S602

16,300 đ Giảm 7,335 đ

8,965 đ

Mặt Vuông Cỡ Trung S6015

Mặt Vuông Cỡ Trung S6015

16,300 đ Giảm 7,335 đ

8,965 đ

Mặt Vuông Đơn S601

Mặt Vuông Đơn S601

16,300 đ Giảm 7,335 đ

8,965 đ