Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Series A50

Mặt dùng cho MCB 2 cực A50MCB2

Mặt dùng cho MCB 2 cực A50MCB2

16,000 đ Giảm 7,200 đ

8,800 đ

Mặt dùng cho MCB 1 cực A50MCB1

Mặt dùng cho MCB 1 cực A50MCB1

16,000 đ Giảm 7,200 đ

8,800 đ

Mặt dùng cho cầu dao an toàn A50SB

Mặt dùng cho cầu dao an toàn A50SB

16,000 đ Giảm 7,200 đ

8,800 đ

Mặt bốn, năm & sáu A50456

Mặt bốn, năm & sáu A50456

25,200 đ Giảm 11,340 đ

13,860 đ

Mặt ba A503

Mặt ba A503

14,000 đ Giảm 6,300 đ

7,700 đ

Mặt đôi A502

Mặt đôi A502

14,000 đ Giảm 6,300 đ

7,700 đ

Mặt đơn A501

Mặt đơn A501

14,000 đ Giảm 6,300 đ

7,700 đ