Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Series A30

Ổ cắm 3, 2 chấu 16A A30US3

Ổ cắm 3, 2 chấu 16A A30US3

64,100 đ Giảm 28,845 đ

35,255 đ

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A + 2 lỗ A30US2XX

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A + 2 lỗ A30US2XX

51,300 đ Giảm 23,085 đ

28,215 đ

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A + 1 lỗ A30US2X

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A + 1 lỗ A30US2X

51,300 đ Giảm 23,085 đ

28,215 đ

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A + 2 lỗ A30UESXX

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A + 2 lỗ A30UESXX

51,300 đ Giảm 23,085 đ

28,215 đ

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A + 1 công tắc A30UESC

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A + 1 công tắc A30UESC

61,000 đ Giảm 27,450 đ

33,550 đ

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A + 1 lỗ A30UESX

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A + 1 lỗ A30UESX

51,300 đ Giảm 23,085 đ

28,215 đ

Ổ cắm đôi 3 chấu đế liền 16A A30UES2

Ổ cắm đôi 3 chấu đế liền 16A A30UES2

68,500 đ Giảm 30,825 đ

37,675 đ

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A A30UES

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A A30UES

48,800 đ Giảm 21,960 đ

26,840 đ

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A + 2 lỗ A30USXX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A + 2 lỗ A30USXX

41,800 đ Giảm 18,810 đ

22,990 đ

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A + 1 lỗ A30USX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A + 1 lỗ A30USX

41,800 đ Giảm 18,810 đ

22,990 đ

Ổ cắm đôi đa năng A30US2M

Ổ cắm đôi đa năng A30US2M

69,300 đ Giảm 31,185 đ

38,115 đ

Ổ cắm đơn 2 chấu đế liền 16A A30US2

Ổ cắm đơn 2 chấu đế liền 16A A30US2

51,300 đ Giảm 23,085 đ

28,215 đ

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A A30US

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A A30US

34,300 đ Giảm 15,435 đ

18,865 đ

Ổ cắm đa năng + 2 lỗ A30UESMXX

Ổ cắm đa năng + 2 lỗ A30UESMXX

61,800 đ Giảm 27,810 đ

33,990 đ

Ổ cắm đa năng + 1 lỗ A30UESMX

Ổ cắm đa năng + 1 lỗ A30UESMX

61,800 đ Giảm 27,810 đ

33,990 đ

Mặt dùng cho MCB 2 cực A30MCB2

Mặt dùng cho MCB 2 cực A30MCB2

16,100 đ Giảm 7,245 đ

8,855 đ

Mặt dùng cho MCB 1 cực A30MCB1

Mặt dùng cho MCB 1 cực A30MCB1

16,100 đ Giảm 7,245 đ

8,855 đ

Mặt dùng cho cầu dao an toàn A30SB

Mặt dùng cho cầu dao an toàn A30SB

14,100 đ Giảm 6,345 đ

7,755 đ

Mặt Nạ Trơn A301VX

Mặt Nạ Trơn A301VX

17,300 đ Giảm 7,785 đ

9,515 đ

Mặt 6 lỗ A306

Mặt 6 lỗ A306

19,500 đ Giảm 8,775 đ

10,725 đ

Mặt 5 lỗ A305

Mặt 5 lỗ A305

19,500 đ Giảm 8,775 đ

10,725 đ

Mặt 4 lỗ A304

Mặt 4 lỗ A304

19,500 đ Giảm 8,775 đ

10,725 đ

Mặt 3 lỗ A303

Mặt 3 lỗ A303

13,700 đ Giảm 6,165 đ

7,535 đ

Mặt 2 lỗ A302

Mặt 2 lỗ A302

13,700 đ Giảm 6,165 đ

7,535 đ

Mặt 1 lỗ A301

Mặt 1 lỗ A301

13,700 đ Giảm 6,165 đ

7,535 đ