Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Series A20 Plus

Mặt nạ trơn A201VXN

Mặt nạ trơn A201VXN

13,100 đ Giảm 5,895 đ

7,205 đ

Mặt dùng cho MCB 2 cực AMCB2N

Mặt dùng cho MCB 2 cực AMCB2N

13,100 đ Giảm 5,895 đ

7,205 đ

Mặt dùng cho MCB 1 cực AMCB1N

Mặt dùng cho MCB 1 cực AMCB1N

13,100 đ Giảm 5,895 đ

7,205 đ

Mặt dùng cho cầu dao an toàn ASBN

Mặt dùng cho cầu dao an toàn ASBN

14,400 đ Giảm 6,480 đ

7,920 đ

Mặt 6 lỗ A206N

Mặt 6 lỗ A206N

16,800 đ Giảm 7,560 đ

9,240 đ

Mặt 5 lỗ A205N

Mặt 5 lỗ A205N

16,800 đ Giảm 7,560 đ

9,240 đ

Mặt 4 lỗ A204N

Mặt 4 lỗ A204N

16,800 đ Giảm 7,560 đ

9,240 đ

Mặt 3 lỗ A203N

Mặt 3 lỗ A203N

13,100 đ Giảm 5,895 đ

7,205 đ

Mặt 2 lỗ A202N

Mặt 2 lỗ A202N

13,100 đ Giảm 5,895 đ

7,205 đ

Mặt 1 lỗ A201N

Mặt 1 lỗ A201N

13,100 đ Giảm 5,895 đ

7,205 đ

Ổ cắm đơn đa năng 16A A20USMN

Ổ cắm đơn đa năng 16A A20USMN

38,100 đ Giảm 17,145 đ

20,955 đ

Ổ cắm đơn đa năng 16A + 2 lỗ A20USMXXN

Ổ cắm đơn đa năng 16A + 2 lỗ A20USMXXN

38,100 đ Giảm 17,145 đ

20,955 đ

Ổ cắm đơn đa năng 16A + 1 lỗ A20USMXN

Ổ cắm đơn đa năng 16A + 1 lỗ A20USMXN

38,100 đ Giảm 17,145 đ

20,955 đ

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A + 2 lỗ A20US2XXN

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A + 2 lỗ A20US2XXN

44,100 đ Giảm 19,845 đ

24,255 đ

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A + 1 lỗ A20US2XN

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A + 1 lỗ A20US2XN

44,100 đ Giảm 19,845 đ

24,255 đ

Ổ cắm đa năng, ổ cắm đơn 16A A20US2MN

Ổ cắm đa năng, ổ cắm đơn 16A A20US2MN

51,500 đ Giảm 23,175 đ

28,325 đ

Ổ cắm đôi đa năng đế liền 16A A20UESM2N

Ổ cắm đôi đa năng đế liền 16A A20UESM2N

56,700 đ Giảm 25,515 đ

31,185 đ

Ổ cắm đôi 3 chấu đế liền 16A A20UES2N

Ổ cắm đôi 3 chấu đế liền 16A A20UES2N

56,700 đ Giảm 25,515 đ

31,185 đ

Ổ cắm 3, 2 chấu đế liền 16A A20US3N

Ổ cắm 3, 2 chấu đế liền 16A A20US3N

54,600 đ Giảm 24,570 đ

30,030 đ

Ổ cắm 2 chấu đế liền 16A A20US2N

Ổ cắm 2 chấu đế liền 16A A20US2N

45,300 đ Giảm 20,385 đ

24,915 đ