Relay Bảo Vệ Dòng Điện 3 Pha 900CPR-3-230V

Rơ le bảo vệ dòng điện 3 pha (900CPR-3-230V)
Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh ray
Hiển thị: 3 số, bằng màn hình LCD
900CPR-3-230V: dùng cho điện 1 pha 2 dây, 3 pha 3 dây, 3 pha 4 dây
Thời gian tác động trễ: 0 - 99 giây
Thấp dòng: 0 - 999 A
Quá dòng: 0.5A - 1.2 kA
Dòng mất cân bằng ( 900CPR-3-230V)
Ngõ ra: 1 C / O(NO/5A, NC/3A @ 250V AC)
Nguồn cấp: 230 V AC

Các Sản Phẩm Cùng Loại
Mã hàng Chi tiết sản phẩm
Selec 600VPR-310/520 Rơ le bảo vệ điện áp, ngược pha, mất pha
Selec 600PSR-280/520 Rơ le bảo vệ ngược pha, mất pha
900ELR-2-230V Rơ le bảo vệ dòng rò và chạm đất
900CPR-1 -230V Rơ le bảo vệ dòng điện1 pha
900CPR-3-230V Rơ le bảo vệ dòng điện 3 pha
MPR-3M-2-230V Relay bảo vệ động cơ 3 pha 3 dây
900VPR-2-280/520V Rơ le bảo vệ điện áp và tần số
VPRD2M - BL Rơ le bảo vệ điện áp
VPRA2M Rơ le bảo vệ điện áp