Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Phích Cắm IP44 và IP67

Phích cắm 4P, 63A, IP67 - MPN-0342

Phích cắm 4P, 63A, IP67 - MPN-0342

668,800 đ Giảm 300,960 đ

367,840 đ

Phích cắm 5P, 32A, IP67 - MPN-0252

Phích cắm 5P, 32A, IP67 - MPN-0252

321,200 đ Giảm 144,540 đ

176,660 đ

Phích cắm 5P, 16A, IP67 - MPN-0152

Phích cắm 5P, 16A, IP67 - MPN-0152

264,000 đ Giảm 118,800 đ

145,200 đ

Phích cắm 4P, 32A, IP67 - MPN-0242

Phích cắm 4P, 32A, IP67 - MPN-0242

302,500 đ Giảm 136,125 đ

166,375 đ

Phích cắm 4P, 16A, IP67 - MPN-0142

Phích cắm 4P, 16A, IP67 - MPN-0142

246,400 đ Giảm 110,880 đ

135,520 đ

Phích cắm 3P, 32A, IP44 - MPN-623

Phích cắm 3P, 32A, IP44 - MPN-623

161,700 đ Giảm 72,765 đ

88,935 đ

Phích cắm 5P, 125A, IP67 - MPN-045K

Phích cắm 5P, 125A, IP67 - MPN-045K

1,925,000 đ Giảm 866,250 đ

1,058,750 đ

Phích cắm 4P, 125A, IP67 - MPN-044K

Phích cắm 4P, 125A, IP67 - MPN-044K

1,705,000 đ Giảm 767,250 đ

937,750 đ

Phích cắm 5P, 63A, IP67 - MPN-0352

Phích cắm 5P, 63A, IP67 - MPN-0352

638,000 đ Giảm 287,100 đ

350,900 đ

Phích cắm 4P, 63A, IP67 - MPN-0342

Phích cắm 4P, 63A, IP67 - MPN-0342

668,800 đ Giảm 300,960 đ

367,840 đ

Phích cắm 5P, 32A, IP44 - MPN-025

Phích cắm 5P, 32A, IP44 - MPN-025

163,900 đ Giảm 73,755 đ

90,145 đ

Phích cắm 5P, 16A, IP44 - MPN-015

Phích cắm 5P, 16A, IP44 - MPN-015

111,100 đ Giảm 49,995 đ

61,105 đ

Phích cắm 4P, 32A, IP44 - MPN-024

Phích cắm 4P, 32A, IP44 - MPN-024

130,900 đ Giảm 58,905 đ

71,995 đ

Phích cắm 4P, 16A, IP44 - MPN-014

Phích cắm 4P, 16A, IP44 - MPN-014

99,000 đ Giảm 44,550 đ

54,450 đ

Phích cắm 3P, 32A, IP67 - MPN-0232

Phích cắm 3P, 32A, IP67 - MPN-0232

286,000 đ Giảm 128,700 đ

157,300 đ

Phích cắm 3P, 32A, IP44 - MPN-023

Phích cắm 3P, 32A, IP44 - MPN-023

126,500 đ Giảm 56,925 đ

69,575 đ

Phích cắm 3P, 16A, IP67 - MPN-0132

Phích cắm 3P, 16A, IP67 - MPN-0132

233,200 đ Giảm 104,940 đ

128,260 đ

Phích cắm 3P, 16A, IP44 - MPN-013

Phích cắm 3P, 16A, IP44 - MPN-013

71,500 đ Giảm 32,175 đ

39,325 đ