Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-045K

Vị trí cực nối đất: 6h

Dòng điện định mức: 125A

Số cực:

Tiết diện định mức dây cáp: 16-50 mm²

125A-380V-415V-3P+N+E-IP67

a-295 mm;   b-126 mm;   c-Ø44.5 mm

Current(A): 63A, 125A

Voltage(V): 220-380V/240-415V-3P+N+E

Protection degree: IP67