Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-0342

Vị trí cực nối đất: 6h

Dòng điện định mức: 63 A

Số cực:

Tiết diện định mức dây cáp: 6-16 mm²

63A-380V-415V-3P+E-IP67

 

                                                                               

a-240 mm;   b-115 mm;   c-Ø30 mm

Current(A): 63A, 125A

Voltage(V): 380-415V-3P+E

Protection degree: IP67