Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-0242

Vị trí cực nối đất: 6h

Dòng điện định mức: 32A

Số cực: 4 

Tiết diện định mức dây cáp: 2.5-6 mm²

32A-380-415V-3P+E-IP67

a-146 mm;   b-93 mm;   d-10-20 mm;   sw-50 mm

Current(A): 32A

Voltage(V): 380-415V~3P+E

Protection degree: IP67