Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-023

Vị trí cực nối đất: 4h

Dòng điện định mức: 32A

Số cực: 3

Tiết diện định mức dây cáp: 2.5-6 mm²

32A-240V-2P+E-IP44

a-146 mm;   b-100 mm;   c-63 mm;   d-10-20 mm;   sw-50 mm

Current(A): 132A

Voltage(V): 240-2P+E

Protection degree: IP44