Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây MPN-0132

Vị trí cực nối đất: 4h

Dòng điện định mức: 16A

Số cực: 3

Tiết diện định mức dây cáp: 1-2.5 mm²

16A-240V-2P+E-IP67

a-118 mm;   b-82 mm;   c-47 mm;   d-6-15 mm;   sw-38 mm

Current(A): 16A

Voltage(V): 220-240V~3P+E

Protection degree: IP67