Ống ruột gà đàn hồi MPE màu trắng Ø25 

Quy cách đóng gói: 40m/cuộn