Ống ruột gà đàn hồi MPE màu trắng Ø20 

Quy cách đóng gói: 50m/cuộn