​Ống ruột gà đàn hồi MPE Ø32 

Quy cách đóng gói: 25m/cuộn