Ống ruột gà đàn hồi MPE Ø25 

Quy cách đóng gói: 40m/cuộn