Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện MPN-3252

Vị trí cực nối đất: 6h

Dòng điện định mức: 32A

Số cực: 5

Tiết diện định mức dây cáp: 2.5-6 mm²

32A-380V-415V-3P+N+E-IP67

axb-76 mm;   cxd-61 mm;   e-22 mm;   f-73 mm;   g-Ø5.5 mm;   h-Ø60 mm;   i-102 mm

Current(A): 16A, 32A

Voltage(V): 220-380V/240-415V-3P+N+E

Protection degree: IP67