Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Ổ Cắm âm dạng thẳng IP44 và IP67

Ổ cắm loại cố định 5P, 125A, IP67 - MPN-3452

Ổ cắm loại cố định 5P, 125A, IP67 - MPN-3452

1,870,000 đ Giảm 841,500 đ

1,028,500 đ

Ổ cắm loại cố định 4P, 125A, IP67 - MPN-3442

Ổ cắm loại cố định 4P, 125A, IP67 - MPN-3442

1,763,700 đ Giảm 793,665 đ

970,035 đ

Ổ cắm loại cố định 5P, 63A, IP67 - MPN-3352

Ổ cắm loại cố định 5P, 63A, IP67 - MPN-3352

742,500 đ Giảm 334,125 đ

408,375 đ

Ổ cắm loại cố định 4P, 63A, IP67 - MPN-3342

Ổ cắm loại cố định 4P, 63A, IP67 - MPN-3342

658,900 đ Giảm 296,505 đ

362,395 đ

Ổ cắm loại cố định 5P, 32A, IP67 - MPN-3252

Ổ cắm loại cố định 5P, 32A, IP67 - MPN-3252

396,000 đ Giảm 178,200 đ

217,800 đ

Ổ cắm loại cố định 5P, 16A, IP67 - MPN-3152

Ổ cắm loại cố định 5P, 16A, IP67 - MPN-3152

350,900 đ Giảm 157,905 đ

192,995 đ

Ổ cắm loại cố định 4P, 32A, IP67 - MPN-3242

Ổ cắm loại cố định 4P, 32A, IP67 - MPN-3242

377,300 đ Giảm 169,785 đ

207,515 đ

Ổ cắm loại cố định 4P, 16A, IP67 - MPN-3142

Ổ cắm loại cố định 4P, 16A, IP67 - MPN-3142

328,900 đ Giảm 148,005 đ

180,895 đ

Ổ cắm loại cố định 5P, 32A, IP44 - MPN-325

Ổ cắm loại cố định 5P, 32A, IP44 - MPN-325

205,200 đ Giảm 92,340 đ

112,860 đ

Ổ cắm loại cố định 5P, 16A, IP44 - MPN-315

Ổ cắm loại cố định 5P, 16A, IP44 - MPN-315

156,200 đ Giảm 70,290 đ

85,910 đ

Ổ cắm loại cố định 4P, 32A, IP44 - MPN-324

Ổ cắm loại cố định 4P, 32A, IP44 - MPN-324

178,200 đ Giảm 80,190 đ

98,010 đ

Ổ cắm loại cố định 4P, 16A, IP44 - MPN-314

Ổ cắm loại cố định 4P, 16A, IP44 - MPN-314

138,600 đ Giảm 62,370 đ

76,230 đ

Ổ cắm loại cố định 3P, 32A, IP67 - MPN-3232

Ổ cắm loại cố định 3P, 32A, IP67 - MPN-3232

360,800 đ Giảm 162,360 đ

198,440 đ

Ổ cắm loại cố định 3P, 32A, IP44 - MPN-323

Ổ cắm loại cố định 3P, 32A, IP44 - MPN-323

173,300 đ Giảm 77,985 đ

95,315 đ

Ổ cắm loại cố định 3P,16A, IP67 - MPN-3132

Ổ cắm loại cố định 3P,16A, IP67 - MPN-3132

286,000 đ Giảm 128,700 đ

157,300 đ

Ổ cắm loại cố định 3P, 16A, IP44 - MPN-313

Ổ cắm loại cố định 3P, 16A, IP44 - MPN-313

127,800 đ Giảm 57,510 đ

70,290 đ