Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện MPN-3152

Vị trí cực nối đất: 6h

Dòng điện định mức: 16A

Số cực: 5

Tiết diện định mức dây cáp: 1- 2.5 mm²

16A-380V-415V-3P+N+E-IP67

 

                                                             

                                                              

a-75 mm;   b-75mm; c-61 mm;   d-61mm; e-18 mm;   f-63 mm;   g-53 mm;   h-53 mm;   i-5 mm

Current(A): 16A

Voltage(V): 220-380V-3P+N+E

Protection degree: IP67