Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện MPN-3452

Vị trí cực nối đất: 6h

Dòng điện định mức: 125A

Số cực: 5

Tiết diện định mức dây cáp: 16-50 mm²

125A-380V-415V-3P+N+E-IP67

a-120 mm;   b-120 mm;   c-100 mm;   d-100 mm;   e-45 mm;   f-104 mm;   g-127 mm;   h-Ø90 mm

Current(A): 63A, 125A

Voltage(V): 220-380V/240-415V-3P+N+E

Protection degree: IP67