Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện MPN-3242

Vị trí cực nối đất: 6h

Dòng điện định mức: 32A

Số cực: 4

Tiết diện định mức dây cáp: 2.5-6 mm²

32A-380V-415V-3P+E-IP67

 

                                                                 

a-75 mm;   b-75 mm; c-61 mm;   d-61 mm; e-24 mm;   f-73 mm;   g-55 mm;   h-55 mm;   i-5 mm

Current(A): 32A

Voltage(V): 380-415V-3P+E

Protection degree: IP67