Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện MPN-3142

Vị trí cực nối đất: 6h

Dòng điện định mức: 16A

Số cực: 4

Tiết diện định mức dây cáp: 1- 2.5 mm²

16A-380V-415V-3P+E-IP67

 

                                                                 

a-75 mm;   b-75 mm; c-61 mm;   d-61 mm; e-18 mm;   f-63 mm;   g-48 mm;   h-48 mm;   i-5 mm

Current(A): 16A

Voltage(V): 380-415V-3P+E

Protection degree: IP67