Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Ổ Cắm Di Động IP44 và IP67

Ổ cắm di động 4P, 125A, IP67 - MPN-2442

Ổ cắm di động 4P, 125A, IP67 - MPN-2442

2,046,000 đ Giảm 920,700 đ

1,125,300 đ

Ổ cắm di động 5P, 125A, IP67 - MPN-2452

Ổ cắm di động 5P, 125A, IP67 - MPN-2452

2,189,000 đ Giảm 985,050 đ

1,203,950 đ

Ổ cắm di động 5P, 63A, IP67 - MPN-2352

Ổ cắm di động 5P, 63A, IP67 - MPN-2352

920,700 đ Giảm 414,315 đ

506,385 đ

Ổ cắm di động 5P, 16A, IP44 - MPN-215

Ổ cắm di động 5P, 16A, IP44 - MPN-215

157,300 đ Giảm 70,785 đ

86,515 đ

Ổ cắm di động 5P, 32A, IP67 - MPN-2252

Ổ cắm di động 5P, 32A, IP67 - MPN-2252

423,500 đ Giảm 190,575 đ

232,925 đ

Ổ cắm di động 5P, 16A, IP67 - MPN-2152

Ổ cắm di động 5P, 16A, IP67 - MPN-2152

368,500 đ Giảm 165,825 đ

202,675 đ

Ổ cắm di động 4P, 63A, IP67 - MPN-2342

Ổ cắm di động 4P, 63A, IP67 - MPN-2342

852,500 đ Giảm 383,625 đ

468,875 đ

Ổ cắm di động 4P, 32A, IP67 - MPN-2242

Ổ cắm di động 4P, 32A, IP67 - MPN-2242

401,500 đ Giảm 180,675 đ

220,825 đ

Ổ cắm di động 4P, 16A, IP67 - MPN-2142

Ổ cắm di động 4P, 16A, IP67 - MPN-2142

290,400 đ Giảm 130,680 đ

159,720 đ

Ổ cắm di động 5P, 32A, IP44 - MPN-225

Ổ cắm di động 5P, 32A, IP44 - MPN-225

229,900 đ Giảm 103,455 đ

126,445 đ

Ổ cắm di động 4P, 32A, IP44 - MPN-224

Ổ cắm di động 4P, 32A, IP44 - MPN-224

181,500 đ Giảm 81,675 đ

99,825 đ

Ổ cắm di động 4P, 16A, IP44 - MPN-214

Ổ cắm di động 4P, 16A, IP44 - MPN-214

126,500 đ Giảm 56,925 đ

69,575 đ

Ổ cắm di động 3P, 32A, IP67 - MPN-2232

Ổ cắm di động 3P, 32A, IP67 - MPN-2232

385,000 đ Giảm 173,250 đ

211,750 đ

Ổ cắm di động 3P, 32A, IP44 - MPN-223

Ổ cắm di động 3P, 32A, IP44 - MPN-223

156,200 đ Giảm 70,290 đ

85,910 đ

Ổ cắm di động 3P, 16A, IP67 - MPN-2132

Ổ cắm di động 3P, 16A, IP67 - MPN-2132

261,800 đ Giảm 117,810 đ

143,990 đ

Ổ cắm di động 3P, 16A, IP44 - MPN-213

Ổ cắm di động 3P, 16A, IP44 - MPN-213

101,200 đ Giảm 45,540 đ

55,660 đ

Ổ cắm 3 ngã 3P, 16A, IP44 - MPN-1013

Ổ cắm 3 ngã 3P, 16A, IP44 - MPN-1013

577,500 đ Giảm 259,875 đ

317,625 đ