Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Ổ Cắm Cố Định Gắn Nổi

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 32A, IP67 - MPN-1242

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 32A, IP67 - MPN-1242

576,300 đ Giảm 259,335 đ

316,965 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 125A, IP67 - MPN-1452

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 125A, IP67 - MPN-1452

2,702,700 đ Giảm 1,216,215 đ

1,486,485 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 125A, IP67 - MPN-1442

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 125A, IP67 - MPN-1442

2,650,700 đ Giảm 1,192,815 đ

1,457,885 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 63A, IP67 - MPN-1352

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 63A, IP67 - MPN-1352

1,153,800 đ Giảm 519,210 đ

634,590 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 63A, IP67 - MPN-1342

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 63A, IP67 - MPN-1342

1,060,300 đ Giảm 477,135 đ

583,165 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 32A, IP67 - MPN-1252

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 32A, IP67 - MPN-1252

614,500 đ Giảm 276,525 đ

337,975 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 16A, IP67 - MPN-1152

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 16A, IP67 - MPN-1152

504,700 đ Giảm 227,115 đ

277,585 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 16A, IP67 - MPN-1142

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 16A, IP67 - MPN-1142

460,800 đ Giảm 207,360 đ

253,440 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 32A, IP44 - MPN-125

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 32A, IP44 - MPN-125

228,700 đ Giảm 102,915 đ

125,785 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 16A, IP44 - MPN-115

Ổ cắm cố định bắt nổi 5P, 16A, IP44 - MPN-115

186,000 đ Giảm 83,700 đ

102,300 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 32A, IP44 - MPN-124

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 32A, IP44 - MPN-124

203,500 đ Giảm 91,575 đ

111,925 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 16A, IP44 - MPN-114

Ổ cắm cố định bắt nổi 4P, 16A, IP44 - MPN-114

167,200 đ Giảm 75,240 đ

91,960 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 3P, 32A, IP67 - MPN-1232

Ổ cắm cố định bắt nổi 3P, 32A, IP67 - MPN-1232

517,000 đ Giảm 232,650 đ

284,350 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 3P, 32A, IP44 - MPN-123

Ổ cắm cố định bắt nổi 3P, 32A, IP44 - MPN-123

194,700 đ Giảm 87,615 đ

107,085 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 3P, 16A, IP67 - MPN-1132

Ổ cắm cố định bắt nổi 3P, 16A, IP67 - MPN-1132

402,600 đ Giảm 181,170 đ

221,430 đ

Ổ cắm cố định bắt nổi 3P, 16A, IP44 - MPN-113

Ổ cắm cố định bắt nổi 3P, 16A, IP44 - MPN-113

137,500 đ Giảm 61,875 đ

75,625 đ