Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Ổ Cắm Âm Nghiêng IP44 và IP67

Ổ cắm âm nghiêng 5P 125A IP67 - MPN-4452

Ổ cắm âm nghiêng 5P 125A IP67 - MPN-4452

1,947,000 đ Giảm 876,150 đ

1,070,850 đ

Ổ cắm âm nghiêng 4P 125A IP67 - MPN-4442

Ổ cắm âm nghiêng 4P 125A IP67 - MPN-4442

1,760,000 đ Giảm 792,000 đ

968,000 đ

Ổ cắm âm nghiêng 5P 32A IP67 - MPN-4252

Ổ cắm âm nghiêng 5P 32A IP67 - MPN-4252

445,500 đ Giảm 200,475 đ

245,025 đ

Ổ cắm âm nghiêng 5P 16A IP67 - MPN-4152

Ổ cắm âm nghiêng 5P 16A IP67 - MPN-4152

242,000 đ Giảm 108,900 đ

133,100 đ

Ổ cắm âm nghiêng 4P 32A IP67 - MPN-4242

Ổ cắm âm nghiêng 4P 32A IP67 - MPN-4242

413,600 đ Giảm 186,120 đ

227,480 đ

Ổ cắm âm nghiêng 4P 16A IP67 - MPN-4142

Ổ cắm âm nghiêng 4P 16A IP67 - MPN-4142

233,200 đ Giảm 104,940 đ

128,260 đ

Ổ cắm âm nghiêng 5P 63A IP67 - MPN-4352

Ổ cắm âm nghiêng 5P 63A IP67 - MPN-4352

704,000 đ Giảm 316,800 đ

387,200 đ

Ổ cắm âm nghiêng 4P 63A IP67 - MPN-4342

Ổ cắm âm nghiêng 4P 63A IP67 - MPN-4342

660,000 đ Giảm 297,000 đ

363,000 đ

Ổ cắm âm nghiêng 5P 32A IP44 - MPN-425

Ổ cắm âm nghiêng 5P 32A IP44 - MPN-425

259,600 đ Giảm 116,820 đ

142,780 đ

Ổ cắm âm nghiêng 5P 16A IP44 - MPN-415

Ổ cắm âm nghiêng 5P 16A IP44 - MPN-415

181,500 đ Giảm 81,675 đ

99,825 đ

Ổ cắm âm nghiêng 4P 32A IP44 - MPN-424

Ổ cắm âm nghiêng 4P 32A IP44 - MPN-424

237,600 đ Giảm 106,920 đ

130,680 đ

Ổ cắm âm nghiêng 4P 16A IP44 - MPN-414

Ổ cắm âm nghiêng 4P 16A IP44 - MPN-414

162,800 đ Giảm 73,260 đ

89,540 đ

Ổ cắm âm nghiêng 3P 32A IP67 - MPN-4232

Ổ cắm âm nghiêng 3P 32A IP67 - MPN-4232

385,000 đ Giảm 173,250 đ

211,750 đ

Ổ cắm âm nghiêng 3P 32A IP44 - MPN-423

Ổ cắm âm nghiêng 3P 32A IP44 - MPN-423

215,600 đ Giảm 97,020 đ

118,580 đ

Ổ cắm âm nghiêng 3P 16A IP67 - MPN-4132

Ổ cắm âm nghiêng 3P 16A IP67 - MPN-4132

218,900 đ Giảm 98,505 đ

120,395 đ

Ổ cắm cố định nghiêng 3P, 16A, IP44 - MPN-413

Ổ cắm cố định nghiêng 3P, 16A, IP44 - MPN-413

138,600 đ Giảm 62,370 đ

76,230 đ