Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện xéo MPN-4352

Vị trí cực nối đất: 6h

Dòng điện định mức: 63A

Số cực: 4

Tiết diện định mức dây cáp: 6-25 mm²

63A-380-415V-3P+N+E-IP67

a-83 mm;   b-89 mm;   c-101 mm;   d-81 mm;   e-80.5 mm;   f-92.2 mm;   g-113 mm

Current(A): 63A, 125A

Voltage(V): 380-415V-3P+E

Protection degree: IP67