Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện xéo MPN-425

Vị trí cực nối đất: 6h

Dòng điện định mức: 32A

Số cực: 5

Tiết diện định mức dây cáp: 2.5-6 mm²

32A-380-425V-3P+N+E-IP67 

a-93 mm;   b-101 mm;   c-78 mm;   d-86 mm;   e-36 mm;   f-47 mm;   g-70 mm;   h-77 mm;   i-Ø5.5 mm

Current(A): 16A, 32A

Voltage(V): 220-380V/240-415V-3P+N+E

Protection degree: IP44