Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện xéo MPN-414

Vị trí cực nối đất: 6h

Dòng điện định mức: 16A

Số cực: 4

Tiết diện định mức dây cáp: 1-2.5 mm²

16A-380-425V-3P+E-IP44

a-93 mm;   b-101 mm;   c-78 mm;   d-86 mm;   e-36 mm;   f-48 mm;   g-70 mm;   h-77 mm;   i-Ø5.5 mm

Current(A): 16A, 32A

Voltage(V): 380-415V-3P+E

Protection degree: IP44