Máy Bơm Pentax CMT214

  • Sử dụng điện 3 pha 380V
  • Công suất: 2HP (2 ngựa)
  • Đướng kính hút sả 42 - 34
  • Lưu lượng: 1.2 - 7.2 m3/h