Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Led chiếu điểm LINEAR - RLS

Đèn Linear Bóng Liền MPE 50W

Đèn Linear Bóng Liền MPE 50W

4,214,700 đ Giảm 1,896,615 đ

2,318,085 đ

Đèn Linear Bóng Liền MPE 40W

Đèn Linear Bóng Liền MPE 40W

3,240,300 đ Giảm 1,458,135 đ

1,782,165 đ

Đèn Linear Bóng Liền MPE 30W

Đèn Linear Bóng Liền MPE 30W

2,858,100 đ Giảm 1,286,145 đ

1,571,955 đ

Đèn Linear Gắn Trần MPE 40W

Đèn Linear Gắn Trần MPE 40W

3,516,500 đ Giảm 1,582,425 đ

1,934,075 đ

Đèn Linear Gắn Trần MPE 30W

Đèn Linear Gắn Trần MPE 30W

2,931,600 đ Giảm 1,319,220 đ

1,612,380 đ

Đèn Linear Gắn Trần MPE 20W

Đèn Linear Gắn Trần MPE 20W

2,405,600 đ Giảm 1,082,520 đ

1,323,080 đ

Đèn Linear Chiếu Điểm MPE 30W

Đèn Linear Chiếu Điểm MPE 30W

2,172,500 đ Giảm 977,625 đ

1,194,875 đ

Đèn Linear Chiếu Điểm MPE 20W

Đèn Linear Chiếu Điểm MPE 20W

1,691,600 đ Giảm 761,220 đ

930,380 đ

Đèn Linear Chiếu Điểm MPE 10W

Đèn Linear Chiếu Điểm MPE 10W

515,600 đ Giảm 232,020 đ

283,580 đ

Đèn Linear Chiếu Điểm MPE 6W

Đèn Linear Chiếu Điểm MPE 6W

403,200 đ Giảm 181,440 đ

221,760 đ

Đèn Linear Chiếu Điểm MPE 4W

Đèn Linear Chiếu Điểm MPE 4W

349,700 đ Giảm 157,365 đ

192,335 đ