Biến Dòng CT Kẹp DGE 2500/5A

 

Các thông số chính Split core CT DGE-812FT-2500/5A

  • kích thước: 188 x 146 x 59 mm
  • Đường kính đi dây: 80mm
  • Kích thước Busbar: 80 x 120 mm
  • Dòng điện sơ cấp: 2500A
  • Dòng điện thứ cấp: 5A
  • Cấp chính xác: 1

Biến Dòng Đo Lường Dạng Hở 2500/5A

 

Các Sản Phẩm Cùng Loại
Mã hàng Chi tiết sản phẩm
Biến dòng hở DGE 400/5A Biến dòng CT Kẹp 400/5A, Class 1, 5VA
Biến dòng hở DGE 500/5A Biến dòng CT Kẹp 500/5A, Class 1, 5VA
Biến dòng hở DGE 600/5A Biến dòng CT Kẹp 600/5A, Class 1, 5VA
Biến dòng hở DGE 800/5A Biến dòng CT Kẹp 800/5A, Class 1, 7.5VA
Biến dòng hở DGE 1000/5A Biến dòng CT Kẹp 1000/5A, Class 1, 10VA
Biến dòng hở DGE 1200/5A Biến dòng CT Kẹp 1200/5A, Class 1, 10VA
Biến dòng hở DGE 1500/5A Biến dòng CT Kẹp 1500/5A, Class 1, 10VA
Biến dòng hở DGE 1600/5A Biến dòng CT Kẹp 1600/5A, Class 1, 10VA
Biến dòng hở DGE 2000/5A Biến dòng CT Kẹp 2000/5A, Class 1, 200VA
Biến dòng hở DGE 2500/5A Biến dòng CT Kẹp 2500/5A, Class 1, 20VA
Biến dòng hở DGE 3000/5A Biến dòng CT Kẹp 3000/5A, Class 1, 20VA
Biến dòng hở DGE 4000/5A Biến dòng CT Kẹp 4000/5A, Class 1, 25VA
Biến dòng hở DGE 5000/5A Biến dòng CT Kẹp 5000/5A, Class 1, 25VA
Biến dòng hở DGE 6000/5A Biến dòng CT Kẹp 6000/5A, Class 1, 25VA