Điều khiển từ xa bằng ứng dụng MPE Smart Control trên điện thoại

Ứng dụng vào mô hình nhà thông minh