Ứng dụng:

– Thiết bị đo trên tủ cung cấp điện.
– Giám sát điện năng.
– Phân tích biểu đồ tải và tối ưu hoá tiêu thụ điện
– Giám sát và điều khiển thiết bị điện.
– Bảo trì ngăn ngừa sự cố.

 

Các sản phẩm cùng loại

Đồng Hồ Schneider METSEPM5100

Đồng Hồ Đa Năng PM5100

Đồng Hồ Schneider METSEPM5110

Đồng Hồ Đa Năng PM5110

Đồng Hồ Schneider METSEPM5310

Đồng Hồ Đa Năng PM5310

Đồng Hồ Schneider METSEPM5320

Đồng Hồ Đa Năng PM5320

Đồng Hồ Schneider METSEPM5330

Đồng Hồ Đa Năng PM5330

Đồng Hồ Schneider METSEPM5340

Đồng Hồ Đa Năng PM5340

Đồng Hồ Schneider METSEPM5560

Đồng Hồ Đa Năng PM5560

Đồng Hồ Schneider  METSEPM5563RD

Đồng Hồ Đa Năng PM5563RD