Công Tơ Điện Tử 3 Pha Landis+Gyr ZMD405CR44.0007 c2 S4 đã kiểm định

 

Các thông số chính của công tơ điện tử 3 pha Landis+Gyr E650 ZMD405CR44.0007

  • Điện áp định mức: 3x58/100 - 240/415 V
  • Dòng điện định mức In: 5(10)A
  • Tần số: 50 Hz
  • Cấp chính xác: 0.5s
  • Đo năng lượng hữu công theo IEC 62053-22: Cấp chính xác 0,5S
  • Đo năng lượng vô công theo IEC 62053-23: Cấp chính xác 1
  • Cổng truyền thông: RS485 (2xRJ45)
  • Mã hàng: ZMD405CR44.0007

Các Mã Hàng Cùng Loại

Mã hàng Thông số chính
ZMD402CT44.24073 3x1(2)A, 3x58/100-240/415V RS232/RS485
ZMD402CT44.24073 5(10)A, 3x58/100-240/415V RS232/RS485
ZMD402CR44.0457.c1s3 3x1(2)A,3x58/100-240/415V RS232
ZMD402CR44.0457.c2s3 3x1(2)A, 3x58/100-40/415V RS232
ZMD405CR44.0007.c2s3 3x1(2)A, 3x58/100-40/415V RS485
ZMD405CR44.0007.c2s3 3x5(10)A, 3x58/100-240/415V RS485
ZMD405CR44.0007.c1s3 3x1(2)A, 3x58/100-240/415V RS232