Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Cầu Dao Chống Thấm Nước Isolator-IP66

Cầu dao chống thấm nước 3P, 63A, 500V, IP66 -SW-363

Cầu dao chống thấm nước 3P, 63A, 500V, IP66 -SW-363

1,107,800 đ Giảm 498,510 đ

609,290 đ

Cầu dao chống thấm nước 3P, 50A, 500V, IP66 - SW-350

Cầu dao chống thấm nước 3P, 50A, 500V, IP66 - SW-350

750,000 đ Giảm 337,500 đ

412,500 đ

Cầu dao chống thấm nước 3P, 32A, 500V, IP66 -SW-332

Cầu dao chống thấm nước 3P, 32A, 500V, IP66 -SW-332

715,100 đ Giảm 321,795 đ

393,305 đ

Cầu dao chống thấm nước 3P, 20A, 500V, IP66 -SW-320

Cầu dao chống thấm nước 3P, 20A, 500V, IP66 -SW-320

690,900 đ Giảm 310,905 đ

379,995 đ

Cầu dao chống thấm nước 2P, 63A, 500V, IP66 - SW-263

Cầu dao chống thấm nước 2P, 63A, 500V, IP66 - SW-263

822,200 đ Giảm 369,990 đ

452,210 đ

Cầu dao chống thấm nước 2P, 32A, 500V, IP66 - SW-232

Cầu dao chống thấm nước 2P, 32A, 500V, IP66 - SW-232

608,000 đ Giảm 273,600 đ

334,400 đ

Cầu dao chống thấm nước 2P, 20A, 500V, IP66 - SW-220

Cầu dao chống thấm nước 2P, 20A, 500V, IP66 - SW-220

583,800 đ Giảm 262,710 đ

321,090 đ

Cầu dao chống thấm nước 1P, 32A, 250V, IP66 - SW-132

Cầu dao chống thấm nước 1P, 32A, 250V, IP66 - SW-132

572,300 đ Giảm 257,535 đ

314,765 đ

Cầu dao chống thấm nước 1P, 20A, 250V, IP66 - SW-120

Cầu dao chống thấm nước 1P, 20A, 250V, IP66 - SW-120

452,600 đ Giảm 203,670 đ

248,930 đ