Biến Dòng Tròn Đế Sắt RCT 600/5A

Điện áp: 600VAC

Dòng điện: 600/5A

Cấp chính xác: 1

Biến dòng đế sắt dạng giá rẻ dùng lắp cho đồng hồ Ampe

Các Sản Phẩm Cùng Loại
Mã sản phẩm Thông số kỹ thuât Kích thước (mm)
Biến dòng RCT 50/5A  50/5A, Class 1, 5VA Phi 35
Biến dòng RCT 75/5A  75/5A, Class 1, 5VA Phi 35
Biến dòng RCT 100/5A  100/5A, Class 1, 5VA Phi 35
Biến dòng RCT 150/5A  150/5A, Class 1, 5VA Phi 35
Biến dòng RCT 200/5A  200/5A, Class 1, 5VA Phi 35
Biến dòng RCT 250/5A 250/5A, Class 1, 5VA Phi 35
Biến dòng RCT 300/5A 300/5A, Class 1, 5VA Phi 35
Biến dòng RCT 400/5A 400/5A, Class 1, 5VA Phi 45
Biến dòng RCT 500/5A 500/5A, Class 1, 5VA Phi 65
Biến dòng RCT 600/5A 600/5A, Class 1, 5VA Phi 65
Biến dòng RCT 800/5A 800/5A, Class 1, 15VA Phi 90
Biến dòng RCT 1000/5A 1000/5A, Class 1, 15VA Phi 110 
Biến dòng RCT 1200/5A 1200/5A, Class 1, 15VA Phi 110 
Biến dòng RCT 1600/5A 1600/5A, Class 1, 15VA Phi 110 
Biến dòng RCT 2000/5A 2000/5A, Class 1, 15VA Phi 110