Biến Dòng Đo Lường Kẹp ILEC 600/5A

Các thông số chính Split core CT JP-58-600/5A

  • kích thước:146x 114 x 32 mm
  • Kích thước Busbar: 50 x 80 mm
  • Dòng điện sơ cấp: 600A
  • Dòng điện thứ cấp: 5A
  • Dung lượng: 5VA
  • Cấp chính xác: 1

Biên Dòng Đo Lường Dạng Hở 600/5A

Các Sản Phẩm Cùng Loại
Mã hàng Chi tiết sản phẩm
Biến dòng hở ILEC 400/5A Biến dòng CT Kẹp 400/5A, Class 1, 5VA
Biến dòng hở ILEC 500/5A Biến dòng CT Kẹp 500/5A, Class 1, 5VA
Biến dòng hở ILEC 600/5A Biến dòng CT Kẹp 600/5A, Class 1, 5VA
Biến dòng hở ILEC 800/5A Biến dòng CT Kẹp 800/5A, Class 1, 7.5VA
Biến dòng hở ILEC 1000/5A Biến dòng CT Kẹp 1000/5A, Class 1, 10VA
Biến dòng hở ILEC 1200/5A Biến dòng CT Kẹp 1200/5A, Class 1, 10VA
Biến dòng hở ILEC 1500/5A Biến dòng CT Kẹp 1500/5A, Class 1, 10VA
Biến dòng hở ILEC 1600/5A Biến dòng CT Kẹp 1600/5A, Class 1, 10VA
Biến dòng hở ILEC 2000/5A Biến dòng CT Kẹp 2000/5A, Class 1, 200VA
Biến dòng hở ILEC 2500/5A Biến dòng CT Kẹp 2500/5A, Class 1, 20VA
Biến dòng hở ILEC 3000/5A Biến dòng CT Kẹp 3000/5A, Class 1, 20VA
Biến dòng hở ILEC 4000/5A Biến dòng CT Kẹp 4000/5A, Class 1, 25VA
Biến dòng hở ILEC 5000/5A Biến dòng CT Kẹp 5000/5A, Class 1, 25VA
Biến dòng hở ILEC 6000/5A Biến dòng CT Kẹp 6000/5A, Class 1, 25VA