Biến Dòng Đo Lường Hộp Master 50/5A

Các thông số chính của biến dòng Master MRT45/14 - 50/5A

  • Điện áp định mức: 660VAC
  • Tỷ số biến: 50/5A
  • Công suất: 1,5VA
  • Cấp chính xác: 1
  • Kích thước Busbar: 30x10
  • Đường kính trong: 15mm
  • Mã sản phẩm: MRT45/14

 

Các sản phẩm cùng loại
Mã hàng Chi tiết sản phẩm Thông số kỹ thuật
Biến Dòng Master MRT45/14 Biến dòng đo lường dạng hộp 50/5A 1,5VA, Class 1, 30x11mm
Biến Dòng Master MRT45/14 Biến dòng đo lường dạng hộp 75/5A 2,5VA, Class 1, 30x11mm
Biến Dòng Master  MRT62/30 Biến dòng đo lường dạng hộp 100/5A 2,5VA, Class 1, 30x11mm
Biến Dòng Master  MRT62/30 Biến dòng đo lường dạng hộp 150/5A 2,5VA, Class 1, 30x11mm
Biến Dòng Master  MRT62/30 Biến dòng đo lường dạng hộp 200/5A 5VA, Class 1, 30x11mm
Biến Dòng Master  MRT62/30 Biến dòng đo lường dạng hộp 250/5A 5VA, Class 1, 30x11mm
Biến Dòng Master  MRT62/40 Biến dòng đo lường dạng hộp 300/5A 5VA, Class 1, 40x11mm
Biến Dòng Master  MRT62/40 Biến dòng đo lường dạng hộp 400/5A 5VA, Class 1, 40x11mm
Biến Dòng Master  MRT62/40 Biến dòng đo lường dạng hộp 500/5A 5VA, Class 1, 40x11mm
Biến Dòng Master  MRT62/40 Biến dòng đo lường dạng hộp 600/5A 5VA, Class 1, 40x11mm
Biến Dòng Master  MRT104/80 Biến dòng đo lường dạng hộp 800/5A 15VA, Class 1, 80x13mm
Biến Dòng Master  MRT104/80 Biến dòng đo lường dạng hộp 1000/5A 15VA, Class 1, 80x13mm
Biến Dòng Master  MRT104/80 Biến dòng đo lường dạng hộp 1200/5A 15VA, Class 1, 80x13mm
Biến Dòng Master  MRT140/100 Biến dòng đo lường dạng hộp 1600/5A 15VA, Class 1, 103x31mm
Biến Dòng Master  MRT140/100 Biến dòng đo lường dạng hộp 2000/5A 15VA, Class 1, 103x31mm
Biến Dòng Master  MRT140/100 Biến dòng đo lường dạng hộp 2500/5A 15VA, Class 1, 103x31mm
Biến Dòng Master  MRT140/100 Biến dòng đo lường dạng hộp 3000/5A 15VA, Class 1, 103x31mm