Biến Dòng Đo Lường HIMEL 1000/5A

Các thông số chính của biến dòng Himel HLMKP6100060

  • Điện áp định mức: 660VAC
  • Tỷ số biến: 1000/5A
  • Công suất: 10VA
  • Cấp chính xác: 0.5
  • Kích thước busbar: 40x20mm
  • Đường kính trong: 45mm
  • Mã sản phẩm: HLMKP610060

 

Các sản phẩm cùng loại
Mã hàng Chi tiết sản phẩm Thông số kỹ thuật
Himel HLMKP63030 Biến dòng đo lường Himel 30/5A 5VA, Class 0.5, 30x10mm
Himel HLMKP65030 Biến dòng đo lường Himel 50/5A 5VA, Class 0.5, 30x10mm
Himel HLMKP67530 Biến dòng đo lường Himel 75/5A 5VA, Class 0.5, 30x10mm
Himel HLMKP610030 Biến dòng đo lường Himel 100/5A 5VA, Class 0.5, 30x10mm
Himel HLMKP615030 Biến dòng đo lường Himel 150/5A 5VA, Class 0.5, 30x10mm
Himel HLMKP620030 Biến dòng đo lường Himel 200/5A 5VA, Class 0.5, 30x10mm
Himel HLMKP625030 Biến dòng đo lường Himel 250/5A 5VA, Class 0.5, 30x10mm
Himel HLMKP630030 Biến dòng đo lường Himel 300/5A 5VA, Class 0.5, 30x10mm
Himel HLMKP640040 Biến dòng đo lường Himel 400/5A 10VA, Class 0.5, 40x10mm
Himel HLMKP650040 Biến dòng đo lường Himel 500/5A 10VA, Class 0.5, 40x10mm
Himel HLMKP660050 Biến dòng đo lường Himel 600/5A 10VA, Class 0.5, 50x10mm
Himel HLMKP680050 Biến dòng đo lường Himel 800/5A 10VA, Class 0.5, 50x10mm
Himel HLMKP6100060 Biến dòng đo lường Himel 1000/5A 15VA, Class 0.5, 60x20mm
Himel HLMKP6120060 Biến dòng đo lường Himel 1200/5A 15VA, Class 0.5, 60x20mm
Himel HLMKP6150060 Biến dòng đo lường Himel 1500/5A 15VA, Class 0.5, 60x20mm
Himel HLMKP6200080 Biến dòng đo lường Himel 2000/5A 15VA, Class 0.5, 80x10mm
Himel HLMKP6250080 Biến dòng đo lường Himel 2500/5A 20VA, Class 0.5, 80x10mm
Himel HLMKP63000120 Biến dòng đo lường Himel 3000/5A 20VA, Class 0.5, 120x10mm