Biến Dòng Đo Lường FORT 150/5A

Các thông số chính của biến dòng FORT 150/5A

  • Điện áp định mức: 660VAC
  • Tỷ số biến: 150/5A
  • Công suất: 1,5VA
  • Cấp chính xác: 0.5
  • Kích thước busbar: 30x10mm
  • Đường kính trong: 30mm
  • Mã sản phẩm: MSQ-30

 

Các sản phẩm cùng loại
Mã hàng Chi tiết sản phẩm Thông số kỹ thuật
FORT MSQ-30-50/5A Biến dòng đo lường Fort 50/5A 5VA, Class 0.5, 30x10mm
FORT MSQ-30-100/5A Biến dòng đo lường Fort 100/5A 5VA, Class 0.5, 30x10mm
FORT MSQ-30-150/5A Biến dòng đo lường Fort 150/5A 5VA, Class 0.5, 30x10mm
FORT MSQ-30-200/5A Biến dòng đo lường Fort 200/5A 5VA, Class 0.5, 30x10mm
FORT MSQ-30-250/5A Biến dòng đo lường Fort 250/5A 5VA, Class 0.5, 30x10mm
FORT MSQ-40-300/5A Biến dòng đo lường Fort 300/5A 5VA, Class 0.5, 40x10mm
FORT MSQ-40-400/5A Biến dòng đo lường Fort 400/5A 10VA, Class 0.5, 40x10mm
FORT MSQ-40-500/5A Biến dòng đo lường Fort 500/5A 10VA, Class 0.5, 40x10mm
FORT MSQ-40-600/5A Biến dòng đo lường Fort 600/5A 10VA, Class 0.5, 40x10mm
FORT MSQ-60-800/5A Biến dòng đo lường Fort 800/5A 10VA, Class 0.5, 60x10mm
FORT MSQ-60-1000/5A Biến dòng đo lường Fort 1000/5A 15VA, Class 0.5, 60x10mm
FORT MSQ-60-1200/5A Biến dòng đo lường Fort 1200/5A 15VA, Class 0.5, 60x10mm
FORT MSQ-100-1600/5A Biến dòng đo lường Fort 1600/5A 15VA, Class 0.5, 100x10mm
FORT MSQ-100-2000/5A Biến dòng đo lường Fort 2000/5A 15VA, Class 0.5, 100x10mm
FORT MSQ-100-2500/5A Biến dòng đo lường Fort 2500/5A 20VA, Class 0.5, 100x10mm
FORT MSQ-100-3000/5A Biến dòng đo lường Fort 3000/5A 20VA, Class 0.5, 100x10mm