Biến Dòng Đo Lường Omega 50/5A

  • Điện áp: 600VAC
  • Dòng điện: 50A
  • Cấp chính xác: 1
  • Kích thước: ID x OD x T = 20 x 100 x 80 mm
Các Sản Phẩm Cùng Loại
Mã sản phẩm Thông số kỹ thuât Kích thước IDxODxT
Biến dòng MCT 50/5A  50/5A, Class 1, 5VA 20 x 100 x 80 mm
Biến dòng MCT 75/5A  75/5A, Class 1, 5VA 20 x 100 x 70 mm
Biến dòng MCT 100/5A  100/5A, Class 1, 5VA 25 x 100 x 60 mm
Biến dòng MCT 150/5A  150/5A, Class 1, 5VA 28 x 100 x 60 mm
Biến dòng MCT 200/5A  200/5A, Class 1, 5VA 35 x 100 x 60 mm
Biến dòng MCT 250/5A 250/5A, Class 1, 5VA 35 x 100 x 60 mm
Biến dòng MCT 300/5A 300/5A, Class 1, 5VA 35 x 100 x 55 mm
Biến dòng MCT 400/5A 400/5A, Class 1, 5VA 45 x 115 x 45 mm
Biến dòng MCT 500/5A 500/5A, Class 1, 5VA 60 x 115 x 40 mm
Biến dòng MCT 600/5A 600/5A, Class 1, 5VA 60 x 115 x 40 mm
Biến dòng MCT 800/5A 800/5A, Class 1, 15VA 85 x 135 x 45 mm
Biến dòng MCT 1000/5A 1000/5A, Class 1, 15VA 85 x 135 x 45 mm
Biến dòng MCT 1200/5A 1200/5A, Class 1, 15VA 85 x 145 x 40 mm
Biến dòng MCT 1600/5A 1600/5A, Class 1, 15VA 85 x 150 x 40 mm
Biến dòng MCT 2000/5A 2000/5A, Class 1, 15VA 125 x 195 x 40 mm
Biến dòng MCT 2500/5A 2500/5A, Class 1, 15VA 125 x 195 x 40 mm
Biến dòng MCT 3000/5A 3000/5A, Class 1, 15VA 125 x 200 x 40 mm
Biến dòng MCT 3200/5A 3200/5A, Class 1, 15VA 125 x 200 x 40 mm
Biến dòng MCT 4000/5A 4000/5A, Class 1, 15VA 125 x 210 x 40 mm
Biến dòng MCT 5000/5A 5000/5A, Class 1, 15VA 160 x 235 x 40 mm
Biến dòng MCT 6000/5A 6000/5A, Class 1, 15VA 160 x 240 x 40 mm