Biến dòng đo lường Newtek 400/5A
Điện áp: 720VAC
Dòng điện: 400A
Cấp chính xác: 1
Biến dòng Newtek đáp ứng được tiêu chuẩn kiểm định của điện lực Việt Nam.

Giá trên chưa bao gồm chi phí kiểm định

 

Các Sản Phẩm Cũng Loại

Tên Sản Phẩm Loại Mã hàng
Biến dòng đo lường 50/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 50/5A, 1VA, Class 1 NEM R21
Biến dòng đo lường 75/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 75/5A, 1.25VA, Class 1 NEM R21
Biến dòng đo lường 100/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 100/5A, 2.5VA, Class 1 NEM R21
Biến dòng đo lường 125/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 125/5A, 3.75VA, Class 1 NE 310
Biến dòng đo lường 150/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 150/5A, 5VA, Class 1 NE 310
Biến dòng đo lường 200/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 200/5A, 7.5VA, Class 1 NE 310
Biến dòng đo lường 250/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 250/5A, 7.5VA, Class 1 NE310
Biến dòng đo lường 300/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 300/5A, 10VA, Class 1 NE310
Biến dòng đo lường 400/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 400/5A, 10VA, Class 1 NE 310
Biến dòng đo lường 500/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 500/5A, 10VA, Class 1 NE 412
Biến dòng đo lường 600/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 600/5A, 10VA, Class 1 NE 412
Biến dòng đo lường 800/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 800/5A, 15VA, Class 1 NE 512
Biến dòng đo lường 1000/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 1000/5A, 20VA, Class 1 NE 512
Biến dòng đo lường 1200/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 1200/5A, 20VA, Class 1 NE 615
Biến dòng đo lường 1500/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 1500/5A, 20VA, Class 1 NE 615
Biến dòng đo lường 1600/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 1600/5A, 20VA, Class 1 NE 380H
Biến dòng đo lường 2000/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 2000/5A, 1VA, Class 1 NE 1030H
Biến dòng đo lường 2500/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 2500/5A, 1VA, Class 1 NE 1056
Biến dòng đo lường 3000/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 3000/5A, 1VA, Class 1 NE 1656V
Biến dòng đo lường 3200/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 3200/5A, 1VA, Class 1 NE 1656V
Biến dòng đo lường 4000/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 4000/5A, 1VA, Class 1 NE 1656V
Biến dòng đo lường 5000/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 5000/5A, 1VA, Class 1 NE 1659V
Biến dòng đo lường 6000/5A Newtek Biến dòng Newtek MCT 6000/5A, 1VA, Class 1 NE1659V