Biến Dòng Đo Lường Dạng Kẹp Celsa 1000/5A

  • Model : Split core CT IAM 1000/5A
  • kích thước:159 x 155 x 59 mm
  • Đường kính đi dây: 80mm
  • Kích thước Busbar: 81 x 81 mm
  • Dòng điện thứ cấp: 5A
  • Cấp chính xác: 1
Các Sản Phẩm Cùng Loại
Mã hàng Chi tiết sản phẩm
Biến dòng hở IAM 100/5A Split core CT 100/5A, Class 1, 1.25VA
Biến dòng hở IAM 150/5A Split core CT 150/5A, Class 1, 3.75VA
Biến dòng hở IAM 200/5A Split core CT 200/5A, Class 1, 3.75VA
Biến dòng hở IAM 250/5A Split core CT 250/5A, Class 1, 3.75VA
Biến dòng hở IAM 300/5A Split core CT 300/5A, Class 1, 5VA
Biến dòng hở IAM 400/5A Split core CT 400/5A, Class 1, 10VA
Biến dòng hở IAM 500/5A Split core CT 500/5A, Class 1, 15VA
Biến dòng hở IAM 600/5A Split core CT 600/5A, Class 1, 20VA
Biến dòng hở IAM 800/5A Split core CT 800/5A, Class 1, 25VA
Biến dòng hở IAM 1000/5A Split core CT 1000/5A, Class 1, 45VA