Biến Dòng Bảo Vệ ILEC PCT 800/5A

  • Điện áp: 720VAC
  • Dòng từ: 800/5A
  • Cấp chính xác: 5P10
  • Công suất: 15VA
  • Kích thước: S.I xL.I = 50 x 85 mm
  • Biến dòng ILEC đáp ứng được tiêu chuẩn kiểm định của điện lực Việt Nam
  • Biến dòng bảo vệ hình hộp chữ nhật nên thuận tiện cho việc đi Busbar hoặc đi dây cáp.

 

Các Sản Phẩm Cùng Loại
Chi tiết sản phẩm Mã hàng sản phẩm
Biến dòng bảo vệ ILEC 800/5A PCT hình chữ nhật ILEC, 800/5A, Class 5P10, 15VA
Biến dòng bảo vệ ILEC 1000/5A PCT hình chữ nhật ILEC, 1000/5A, Class 5P10, 15VA
Biến dòng bảo vệ ILEC 1200/5A PCT hình chữ nhật ILEC, 1200/5A, Class 5P10, 15VA
Biến dòng bảo vệ ILEC 1500/5A PCT hình chữ nhật ILEC, 1500/5A, Class 5P10, 15VA
Biến dòng bảo vệ ILEC 1600/5A PCT hình chữ nhật ILEC, 1600/5A, Class 5P10, 15VA
Biến dòng bảo vệ ILEC 2000/5A PCT hình chữ nhật ILEC, 2000/5A, Class 5P10, 15VA
Biến dòng bảo vệ ILEC 2500/5A PCT hình chữ nhật ILEC, 2500/5A, Class 5P10, 15VA
Biến dòng bảo vệ ILEC 3000/5A PCT hình chữ nhật ILEC, 3000/5A, Class 5P10, 15VA
Biến dòng bảo vệ ILEC 3200/5A PCT hình chữ nhật ILEC, 3200/5A, Class 5P10, 15VA
Biến dòng bảo vệ ILEC 4000/5A PCT hình chữ nhật ILEC, 4000/5A, Class 5P10, 15VA
Biến dòng bảo vệ ILEC 5000/5A PCT hình chữ nhật ILEC, 5000/5A, Class 5P10, 15VA
Biến dòng bảo vệ ILEC 6000/5A PCT hình chữ nhật ILEC, 6000/5A, Class 5P10, 15VA