Băng keo điện P.V.C 0.13mm×19mm×20 yds 

Màu xanh lá