Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 4P 100A KYUNGDONG

ATS KYUNGDONG 4P 100A  KD06 - F401A 
Có 3 vị trí: vị trí I (nguồn 1), vị trí O (off), vị trí II (nguồn 2).
Bộ chuyển nguồn KYUNGDONG hay còn gọi là Bộ chuyển nguồn tự động ATS 

Các Sản Phẩm Cùng Loại
Mã hàng Chi tiết sản phẩm Thông số kỹ thuật
ATS KYUNGDONG KD06 - F301A  Bộ chuyển nguồn tự động 3P 100A ATS 3P 100A
ATS KYUNGDONG KD06 - F401A  Bộ chuyển nguồn tự động 4P 100A ATS 4P 100A
ATS KYUNGDONG KD06 - F302A  Bộ chuyển nguồn tự động 3P 200A ATS 3P 200A
ATS KYUNGDONG KD06 - F402A  Bộ chuyển nguồn tự động 4P 200A ATS 4P 200A
ATS KYUNGDONG KD06 - F304A  Bộ chuyển nguồn tự động 3P 400A ATS 3P 400A
ATS KYUNGDONG KD06 - F404A  Bộ chuyển nguồn tự động 4P 400A ATS 4P 400A
ATS KYUNGDONG KD06 - B306A  Bộ chuyển nguồn tự động 3P 600A ATS 3P 600A
ATS KYUNGDONG KD06 - B406A  Bộ chuyển nguồn tự động 4P 600A ATS 4P 600A
ATS KYUNGDONG KD06 - B308A  Bộ chuyển nguồn tự động 3P 800A ATS 3P 800A
ATS KYUNGDONG KD06 - B408A  Bộ chuyển nguồn tự động 4P 800A ATS 4P 800A
ATS KYUNGDONG KD06 - B310A  Bộ chuyển nguồn tự động 3P 1000A ATS 3P 1000A
ATS KYUNGDONG KD06 - B410A  Bộ chuyển nguồn tự động 4P 1000A ATS 4P 1000A
ATS KYUNGDONG KD06 - B312A  Bộ chuyển nguồn tự động 3P 1200A ATS 3P 1200A
ATS KYUNGDONG KD06 - B412A  Bộ chuyển nguồn tự động 4P 1200A ATS 4P 1200A
ATS KYUNGDONG KD06 - B316A  Bộ chuyển nguồn tự động 3P 1600A ATS 3P 1600A
ATS KYUNGDONG KD06 - B416A  Bộ chuyển nguồn tự động 4P 1600A ATS 4P 1600A
ATS KYUNGDONG KD06 - B320A  Bộ chuyển nguồn tự động 3P 2000A ATS 3P 2000A
ATS KYUNGDONG KD06 - B420A  Bộ chuyển nguồn tự động 4P 2000A ATS 4P 2000A
ATS KYUNGDONG KD06 - B325A  Bộ chuyển nguồn tự động 3P 2500A ATS 3P 2500A
ATS KYUNGDONG KD06 - B425A  Bộ chuyển nguồn tự động 4P 2500A ATS 4P 2500A
ATS KYUNGDONG KD06 - B332A  Bộ chuyển nguồn tự động 3P 3200A ATS 3P 3200A
ATS KYUNGDONG KD06 - B432A  Bộ chuyển nguồn tự động 4P 3200A ATS 3P 3200A