Bảng Giá Chống Sét OBO

https://drive.gianhangvn.com/file/bang-gia-chong-set-obo-2017-743142j22978.pdf

Bảng Giá Thiết Bị Himel

https://drive.gianhangvn.com/file/bang-gia-himel-2017-743557j22978.pdf